ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                         ชุมชนบ้านห้วยขะยุง ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำห้วยขะยุงด้านขวามือห่างจากจุดบรรจบกันระหว่างลำน้ำห้วยขะยุงและแม่น้ำมูล ประมาณ ๑ กม. เป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ หลายหมู่บ้านที่อพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัย เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการใช้สอยปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง เช่น ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ของตำบลกุดลาด ลำน้ำห้วยขะยุง, ลำน้ำมูล โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่วิ่งผ่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดต่างๆ สู่กรุงเทพฯ ในเบื้องต้นสืบได้ว่าประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐ รัฐบาลได้ก่อสร้างทางรถไฟจากจังหวัดศรีสะเกษไปจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคนงานก่อสร้างทางรถไฟ อพยพเคลื่อนย้ายรับจ้างก่อสร้างติดตามมาด้วย มีครอบครัวชาวจีน นำโย นายซ่งฮะ – นางธูปหอม  มูลศิลป์, นายสิ่ว โสวรรณะ จากบ้านกุดลาด ตำบลกุดลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะซึ่งทยอยตามมาเป็นระลอก เช่นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นายเฮือง สีลา ซึ่งเดินทางมาจากบ้านแวง ตำบลแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ่อครูพร บัวงาม จากบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ่อใหญ่ศูนย์ (สูรย์) ไกรสีห์  จากบ้านท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ่อใหญ่ป่าว ซึ่งมีเชื้อชาติพม่า และแม่ใหญ่เพิ่มที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร พร้อมกับคณะช่างที่ทำการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ กับสถานีบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ และสถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีครอบครัวนายสอน – นางจันทา โสวรรณะ ,นางหน่อย นายเกลอ,นายตื้อ,นางเสี่ยน โสวรรณะ, นางแป๋ โสวรรณะ ซึ่งอพยพมาจากบ้านท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เคลื่อนย้ายมารวมกันพร้อมด้วยกลุ่มนายพุฒ สาลีพวง ที่เคลื่อนย้ายมาจากบ้านหนองหวาย ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมแล้วประมาณ ๔๐ หลังคาเรือนในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทำไร่ ทำนา และหาสัตว์น้ำเลี้ยงชีวิต พร้อมกับตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยขะยุง” ตามชื่อของลำห้วย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของลำน้ำสายต่างๆ ที่ไหลจากเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

                        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ