สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญเลี้ยง ศรีสงค์

ประธานสภา

นายสุบิน หาวัน

รองประธานสภา

นายเกรียงศักดิ์ แก่นลา

เลขานุการสภา

 


 

สมาชิกสภา

นายบุญเลี้ยง ศรีสงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสมพร แสวงวงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางหนูกาย สมโสภา

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายนุกุล ทาประจิต

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายปรีดิ์เปรม ทัดเทียม

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นางสุทิน จุลเหลา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายดอน เลาะบุญ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสุมิตร ศรีทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นางรุ่งนภา จำปาสา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายวิชาญ บุรมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายทองอินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายวิเชียร โสวรรณะ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายสุบิน หาวัน

ส.อบต. หมู่ที่ 13

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ