สำนักปลัด

นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางกนกธร สายสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมุจลินท์ กมลไชย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพิรุฬห์ภัค โลหะสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกลัทธิ บัวทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอปสร พิมพิศาล

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

สิบเอกปกรณ์ จันทร์ทรง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ