หัวหน้าส่วนราชการ

นายเกรียงศักดิ์ แก่นลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 094-6496144

นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 082-8939299

 


 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวถนอมศรี เทพดู่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ วาดสีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจิรัฏฐ์ โชควิวัฒนวนิช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ