กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายจิรัฏฐ์ โชควิวัฒนวนิช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวภัทรภร ธรรมวิเศษ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวเมริณณ์ณา วงศ์แสนประเสริฐ

นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

 


 

ครู ศพด.

นางสว่างจิต สีดา

ครู คศ.1

นางอนันต์ พรมมากอง

ครู คศ.1

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ