ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันอาทิตย์, 19 มีนาคม 2566 15:38

18 มีนาคม 2566 นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง พร้อมด้วย ผู้ช่วยบริหาร พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ร่วมงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) และกิจกรรมปลูกต้นไม้ผล“ทางนี้มีผล ผู้คนฮักกัน”รอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระที่ตนมีต่อประชาชน ต่อสังคมประเทศชาติ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว อันเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นในจนถึงปัจจุบัน

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ