ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 13:12

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น .ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ.2566 ขอให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินปลูกสร้ง คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ